Usługi

komponenty do systemu mocowań ładunków
systemy przemieszczania i mocowania ładunków
konserwacja i eksploatacja UTB
Urządzenia, które są objęte usługami:

- dźwigi (windy);
- żurawie (samojezdne, stałe, przenośne-HDS);
- suwnice;
- wózki jezdniowe podnośnikowe (sztaplarki);
- wciągarki
Usługi w zakrese konserwacji i eksploatacji UTB (urządzeń transportu bliskiego)
Do moich obowiązków należy przede wszystkim:

- prowadzenie regularnych przeglądów konserwacyjnych;
- prowadzenie książek konserwacji urządzeń;
- przygotowanie dokumentacji i urządzeń do odbioru przez Urząd Dozoru 
  Technicznego.

_____________________________________________________Na życzenie klientów przeprowadzam próby wciągników ręcznych w zakresie max obciążenia, jak również naprawy takich wciągników w przypadku stwierdzenia, że wciągnik jest uszkodzony. Z przeprowadzonych badań robiony jest protokół i wystawiany atest.

____________________________________________________


Stanowisko tesowe dla urządzeń podnoszących
Służy do testowania wciągników łańcuchowych, podnośników dźwigniowych, bloczków łańcuchowych, wciągników linowych i wielu innych urządzeń podnoszących po naprawach lub przegladach.
W naszej dyspozycji jest stanowisko w wersji dynanometrycznej.
_________________________________________________

Proponujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie napraw i przygotowania do badań Dozoru Technicznego zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Posiadamy urządzenie MHP700 - do 700 bar.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

_________________________________________________

Profesjonalne badania wytrzymałościowe podnośników
hydraulicznych do 20T


 
Urządzenia, które są objęte usługami:

- profesjonalne urządzenie do badań spełniające
   wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE;
- każde badanie potwierdzone jest atestem;
- prowadzimy naprawę jak również konserwacją;
- posiadamy niezbędne certyfikaty: (WDT; WDT-POP);